Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 2Összes látogatás: 176472

A társasházi törvény magyarázata

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Polgári Jog|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Hvg Orac

Ár:6000.00Ft

A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár műfajából adódóan részletesen bemutatja az egyes társasháztulajdonnal kapcsolatos intézmények lényeges sajátosságait. A kötet a teljesség igényével dolgozza fel a témához kapcsolódó szakirodalmat és az irányadó bírói gyakorlatot, különös tekintettel a Kúria elvi határozataira.

A törvénymagyarázat elsősorban a gyakorló jogászok, ügyvédek, bírák számára jelent segítséget, de áttekinthető eligazítást ad a társasházak közös képviseletét ellátó magánszemélyek és vállalkozások, továbbá mindazok számára, akik tájékozódni kívánnak a társasházak belső jogviszonyairól, annak szervezetéről, valamint a tulajdonostársakat megillető jogokról és az őket terhelő kötelezettségekről.

A szerző a Kúria társasházi jogvitákat is elbíráló, dologi jogi tanácsának a tagja, aki korábbi publikációiban több alkalommal foglalkozott a társasház intézményének egyes kérdéseivel.

Szerző.Kiss Gábor

Megjelent.2017.március.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény és az irányadó bírói gyakorlat bemutatása