Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Egyéb jogi könyvek|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Közigazgatási jog|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Hvg Orac

Ár:5000.00Ft

A könyv jellegét tekintve kézikönyv, azaz tudományos megalapozottságú, az elméleti kereteket, a hatályos szabályozást és gyakorlatot, a lehetséges és felmerült problémákat, tipikus kérdéseket, valamint az azokra adott és adható válaszokat tekinti át. A kötet szerzői – akik közigazgatási tapasztalattal rendelkező gyakorló ügyvédek, valamint az ELTE ÁJK és Debreceni Egyetem ÁJK Közigazgatási Tanszékének és Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatói – törekedtek a gyakorlatban felmerülő problémák bemutatására, valamint részletesen elemezték az egyes kérdésekkel kapcsolatos alkotmánybírósági és felsőbírósági döntéseket is. Mindazonáltal a könyv széles körben épít a jog- és igazgatástudományok eredményeire is.

A fenti célkitűzéseknek megfelelően a kötet szerkezete alapvetően az önkormányzati vagyon szerkezetét és szabályozását követi. Így az első, „általános” részben a vonatkozó fejezetek az önkormányzati vagyon egészét érintő horizontális szabályokat vizsgálják. A második, „különös” részben pedig egyes, fontosabb ágazatok vagyongazdálkodási szabályait tekintik át.

Szerzők.Hoffman István,Kecső Gábor, Németh Anita,Szamek Gabriella,Valentényi- Szilágyi Bernadett,Varga Judit

Megjelent.2016.november.