Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 2Összes látogatás: 176472

Hitelbiztosítékok

JOGI KÖNYVEK|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Polgári Jog|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Hvg Orac

Ár:9000.00Ft

A polgári jogon belül a hitelbiztosítékok joga a rendszerváltozás óta eltelt időszak alatt kiemelkedően fontos szerephez jutott. Ennek hátterében az áll, hogy piacgazdasági körülmények között a hitelbiztosítékoknak meghatározó a gazdasági jelentőségük, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a hitelélettel. Szoros az összefüggés a hitelbiztosítékok és a hitelnyújtás, annak feltételei és költségei között.

A magyar jogirodalomban eddig nem jelent meg olyan átfogó munka, amely feldolgozta volna a hitelbiztosítékok jogát. A zálogjogot áttekintő legutóbbi kötet is 2003-ban jelent meg. Ezért is kiemelkedően fontos ez az új kiadvány, amelynek aktualitását fokozza, hogy a parlament 2016. június 13-án elfogadta a Ptk. módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Ennek a módosításnak (2016. évi LXXVII. törvény) a legjelentősebb része a zálogjogi szabályokat érinti. A kötet már ezeket a módosított rendelkezéseket is részletesen bemutatja.

Új magánjog sorozat 13. kötete

Szerzők.Anka márton Tibor,Anka Tibor,Bodzási Balázs,Leszkoven László,Pomeisl András