Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

Adatvédelmi jog

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » EU JOG|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Egyéb jogi könyvek|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Hvg Orac

Ár:6000.00Ft

2016 májusában kihirdették az EU új adatvédelmi rendeletét, amely 2018-tól az európai adatvédelmi jog alapja lesz. A Rendelet sok új intézményt vezet be, és jelentősen (akár 20 millió euróra vagy a világpiaci forgalom 4%-ára) növeli az adatvédelmi jogsértések esetén kiszabható bírság összegét. A szerzők célja e könyvvel, hogy felkészítsék az érdeklődő közönséget a két év múlva várható változásokra.

A könyv a jelenleg hatályos Infotv. magyarázata, valamint a teljesség igényével dolgozza fel az adatvédelmi gyakorlatot a kilencvenes évektől napjainkig. Ugyanakkor mindenkor kitekint a Rendelet vonatkozó szabályára, a várható változásokra és az új trendekre is. A jogászi igényesség mellett a mű mindenki számára szól, aki személyes adatok kezelésével bármilyen módon és szerepkörben (adatkezelőként, adatfeldolgozóként vagy adatalanyként) kapcsolatba kerül.

A könyv részletesen ismerteti a NAIH, a hazai bíróságok és az Európai Bíróság gyakorlatát, kiemelve a legfontosabb ügyeket; ha az adott rendelkezés nem változott lényegesen, akkor kitér a korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlatra is. Egyes esetekben – ahol ennek az adatkezelők számára gyakorlati jelentősége lehet – a szerzők kifejtik a jogalkalmazói jogértelmezéssel kapcsolatos kritikájukat is.

Megjelent:2016.szeptember.

Szerzők:Jóri András,Soós Andrea Klára

 

Magyar és európai szabályozás.