Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

Büntetőjog I. - Általános Rész

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Büntetőjog|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Tankönyvek|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Hvg Orac

Ár:12000.00Ft

A nagysikerű kiadvány harmadik kiadása az eddig megszokott alapossággal mutatja be az új Btk. Általános Részének anyagát: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot. Az új kiadás átvezeti a Btk. időközben bekövetkezett módosításait, valamint feldolgozza az ítélkezési gyakorlat legújabb fejleményeit.

A könyv szerzőinek mindegyike a büntető jogtudomány kiemelkedő művelője, akik évtizedek óta hivatásszerűen részt vesznek az egyetemi oktatásban. Nagy Ferenc Szegeden, Tóth Mihály Pécsett, Belovics Ervin és a kötet lektora, Busch Béla pedig Budapesten a büntetőjogi tanszékek volt, illetve jelenlegi vezetőiként teremtettek iskolát a büntető jogtudományban és oktatásban. Emellett valamennyien aktív résztvevői a jogalkotás folyamatának, valamint az igazságszolgáltatás különböző területein szereztek szakmai tapasztalatokat.

Csomagban:20.000Ft

Ált.r.+Kül. rész

Megjelent.2015.december.