Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » EU JOG|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Nemzetközi jog|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Complex Kiadó

Ár:20895.00Ft

A közbeszerzési törvény első, 1995-ben megjelent változata is az európai uniós jogfejlődés eredményeinek átvételével készült. Ezért a közbeszerzési törvény minden alapvető jogintézménye uniós eredetű. A kiadvány - egy az európai uniós intézményrendszert és jogforrási struktúrát bemutató elméleti áttekintés során – elemzi az irányelvek minden fontosabb intézményét és az ezekkel lényegében megegyező közbeszerzési nemzeti jogintézményeket (például a törvény alanyi hatálya, azaz ki minősül ajánlatkérőnek, a törvény tárgyi hatálya, azaz mi minősül beszerzésnek, a minőségi kiválasztás szempontjainak meghatározása, a bírálat, eljárástípusok, szerződésmódosítás stb.). 

A kiadvány elemzi az Európai Bíróság elmúlt 30 évének legfontosabb döntéseit, azokat is, amelyek jó része az úgynevezett historikus jogalkotás keretében született és magyar nyelven nem hozzáférhető. 

A kiadvány nem csupán a jelenleg még hatályos 2004-es irányelv-generációt elemzi, hanem feldolgozza a 2014-es irányelveket is, amelyeket a nemzeti jogalkotónak 2016 tavaszáig kell átültetnie. Az új irányelvek nem csupán kodifikálták az Európai Bíróság elmúlt 10 évének esetjogát, hanem lényegi újításokat hoztak a jogfejlődésben. A kiadvány megvilágítja az új irányelv-generációk keletkezésének hátterét és ezáltal elősegíti a nemzeti közbeszerzési jogot alkalmazók munkáját is.

Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően.

dr. Bozzay Erika, dr. Dezső Attila, dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Németh Anita, dr. Perczel Zsófia, dr. Tátrai Tünde, dr. Tosics Nóra

Szerkesztő(k): dr. Dezső Attila

Megjelent:2015.