Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - Kommentár. Új!

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Ingatlan jog|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Kommentárok- Kapcsos könyvek|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Hvg Orac

Ár:20000.00Ft

Az új Polgári Törvénykönyv alapvetően átformálta az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Az új Ptk. tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás elveit, a közhitelességre, a bejegyzésre, feljegyzésre és a rangsorra, ranghelyre vonatkozó részletes szabályokat, valamint meghatározza az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének rendjét, ideértve a törlési perek szabályait. Az új törvénykönyv az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi rendelkezéseinek rögzítése mellett számos ponton az eljárási szabályokat is érinti, például a ráépítés, az elidegenítési és terhelési tilalom, a zálogjog, az elbirtoklás tekintetében. E változások hatással vannak a kommentárban bemutatott bírói gyakorlatra is, így fel kellett mérni, hogy melyek azok a döntések, amelyek az új szabályozás mellett is alkalmazhatók.

Mindez a kommentár teljes átdolgozását, újraírását tette szükségessé. A 2015 márciusában megjelent harmadik, átdolgozott kiadás már az új szerkezetű és tartalmú telekkönyvi jog magyarázata, amely tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásnak nem csupán az eljárási, hanem az anyagi jogi rendelkezéseit is. Az új kiadás emellett figyelemmel van arra is, hogy az Inytv. egyik végrehajtási rendelete, a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet helyébe 2015. január 1. napjával új jogszabály, a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet lépett, a kommentár így a vonatkozó új rendelkezéseket is tartalmazza (indokolt esetben a korábbi szabályokat is közölve, tekintettel arra, hogy azokat a folyamatban lévő ügyekben még alkalmazni kell).

A kötetet nem nélkülözhetik az ingatlan-nyilvántartással foglalkozó ügyvédek, bírák és a földhivatal munkatársai sem.

Szerző: 
Lektor: 
 

Új pótlap! 1sz.

Ára: 13.225 Ft

Megjelent. 2017. február.