Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Kommentárok- Kapcsos könyvek|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Polgári Jog|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Complex Kiadó

Ár:32550.00Ft

2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv. A kiadvány arra vállalkozik, hogy a kommentár műfajának megfelelően az egyes paragrafusokhoz rendelten magyarázza a jogszabályt. 

A mű a nemzetközi és hazai jogfejlődés eredményeit felhasználva elemzi az új Ptk. szövegét; a régi Ptk. joggyakorlatát is értékeli és elemzi a korábban kialakult gyakorlatnak az új törvény alkalmazása során is irányadó vonatkozásait, részeit. A kommentár feldolgozza az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról szóló 1/2014. Polgári jogegységi határozatot is.

 

Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez

Szerkesztő(k): dr. Vékás Lajos, dr. Gárdos Péter

Megjelent:2014. október.