Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 12Összes látogatás: 171164

Kommentár a munka törvénykönyvéhez 2014

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|AJÁNLATUNK » Legnépszerűbb|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Munkajog|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Complex Kiadó

Ár:16790.00Ft

A Kommentár új kiadása elsősorban az új Ptk. hatálybalépéséhez, illetve az Mt. ehhez igazodó módosításához kapcsolódó változásokat dolgozza fel. Elméleti és gyakorlati szempontból részletesen áttekinti a Ptk. munkajogban is alkalmazandó rendelkezéseit, figyelemmel azok sajátos munkajogi tartalmára.
Az Mt. legutóbbi módosítása ugyanakkor olyan jogintézményeket is érintett, amelyek nem közvetlenül a Ptk. alkalmazásával függnek össze (pl. a munkajogviszony jogellenes megszüntetése), a Kommentár ezeket is részletesen elemzi. Az átdolgozás figyelemmel van a legutóbbi időszak bírói gyakorlatára, valamint a munkajogot érintő egyéb jogszabályváltozásokra. 
A korábbi kiadás egyik erőssége volt az európai munkajog, illetve az Európai Bíróság gyakorlatának bemutatása. A szerzők ezt a hagyományt folytatják: egészen napjainkig dolgozzák fel az európai jogalkalmazás újabb fejleményeit.

 

2014-es, átdolgozott kiadás

dr. Berke Gyula, prof. dr. Kiss György, dr. Bankó Zoltán, dr. Kajtár Edit, dr. Kovács Erika