Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

Büntetőjog I. - Általános Rész ÚJ!

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Büntetőjog|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Tankönyvek|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Hvg Orac

Ár:12000.00Ft

A nagysikerű kiadvány második kiadása az eddig megszokott alapossággal mutatja be az új Btk. Általános Részének anyagát: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot.

A második kiadás ugyanakkor már feldolgozza a Btk. hatályba lépése óta bekövetkezett módosításokat, továbbá a Kúria új, illetve felülvizsgált testületi állásfoglalásait. Így tehát tartalmazza a Btk. és a kapcsolódó nemzetközi dokumentumok normaszövegét, a büntető anyagi jogi szempontból releváns jogegységi határozatokat, kollégiumi véleményeket és eseti döntéseket.

A könyv szerzőinek mindegyike a büntető jogtudomány kiemelkedő művelője, akik évtizedek óta hivatásszerűen részt vesznek az egyetemi oktatásban. Nagy Ferenc Szegeden, Tóth Mihály Pécsett, Belovics Ervin és a kötet lektora, Busch Béla pedig Budapesten a büntetőjogi tanszékek volt, illetve jelenlegi vezetőiként teremtettek iskolát a büntető jogtudományban és oktatásban. Emellett valamennyien aktív résztvevői a jogalkotás folyamatának, valamint az igazságszolgáltatás különböző területein szereztek szakmai tapasztalatokat.

20 000 Ft (a  Bümtetőjog II.- Különös rész című kötettel együtt)

Szerző: 
Lektor: 
 
Megjelenés éve:2014.