Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 54Összes látogatás: 171206

A pénzügyek közgazdaságtana

JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Tankönyvek|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Osiris Kiadó|KÖZGAZDASÁGI KÖNYVEK

Ár:5980.00Ft

A pénzügyek közgazdaságtana bevezetõ jellegû tankönyv pénzügytant oktató kurzusok számára. Szemben a legtöbb pénzügyi tankönyvvel, amelyek általában kizárólag a vállalati pénzügyekkel foglalkoznak, sokkal több témát tárgyal, és nagyobb hangsúlyt fektet az alapelvek következetes kifejtésére. Egységes elméleti rendszer keretein belül öleli fel a pénzügyek valamennyi részterületét. Így a könyvet jól használhatják a közgazdász-, a jogász- és a matematikushallgatók, valamint azok a vállalatvezetõk, akik szeretnének alapos tudást és áttekintést szerezni a pénzügyek területérõl. A kötet szerzõi – egyikük, Robert C. Merton a közgazdasági Nobel-díj kitüntetettje – könyvüket hat fõ részre osztották: az I. rész áttekintést ad a pénzügyi rendszerrõl, a vállalati pénzügyi beszámolók szerkezetérõl és felhasználási módjairól. A II., III. és IV. rész a pénzügyek három alapvetõ területét veszi sorra: az idõbeli optimalizálást, az eszközök értékelését, valamint a kockázatkezelést, külön hangsúlyt helyezve a pénzügyi alapelvek alkalmazására a háztartások és a vállalatok döntéseiben. Az V. rész az eszközárazás elméletét és gyakorlatát fogja át. Tárgyalja a tõkepiaci árfolyamok modelljét valamint a tõzsdei határidõs szerzõdések az opciós szerzõdések és más feltételes követelések, mint például a kockázatos vállalati adósságok, a hitelgaranciák és a tõkeáttételes befektetések árazását. A VI. részben a vállalati pénzügyek kérdéseit tekintik át a szerzõk: a vállalat finanszírozásának szerkezetét és a beruházási lehetõségek reálopciós elemzését.

 

Zvi Bodie-Robert C. Merton-David L. Cleeton

Kiadás éve:2011