Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|JOGI KÖNYVEK|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Büntetőjog|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Kommentárok- Kapcsos könyvek|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Complex Kiadó

Ár:17850.00Ft

2013. július 1-jén lépett hatályba a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény.

Az új Btk. kommentárja teljes körűen és mélyrehatóan elemzi a hatályos törvényszöveget, külön is törekedve az új tényállási elemek értelmének kifejtésére, az új elhatárolási, halmazati kérdések lehetséges megoldására, valamint a korábbi joghelyzettel való azonosságok és különbségek feltárására.
Ebben a körben külön hangsúlyt helyeztek a szerzők az új törvény esetleges visszaható hatályú alkalmazásának esetköreire, ezeknek a folyamatban levő büntetőeljárásokban is alapvető és döntő jelentősége lehet. 
A feldolgozás során a vonatkozó bírósági joggyakorlat annak fenntarthatósága szempontjából is elemzésre került, így a kommentár az új törvény szöveg által meghaladottnak tekinthető, illetve az esetleges változások mellett továbbra is irányadó gyakorlatokra is felhívja figyelmet, illetve a Kúria korábbi és új jogegységi döntéseinek elemzését is kínálja.

dr. Hegedűs István - dr. Juhász Zsuzsanna - dr. Karsai Krisztina - dr. Katona Tibor – dr. Mezőlaki Erik - dr. Szomora Zsolt - dr. Törő Sándor

Megjelenés:2013