Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 12Összes látogatás: 171164

Egyetemes állam- és jogtörténet

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|AJÁNLATUNK » Akciós kiadványok|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Egyéb jogi könyvek|JOGI KÖNYVEK » Kiadók szerint » Dialóg Campus Kiadó

Ár:5880.00Ft

Az egyetemes állam- és jogtörténet az államok és a jogrendszerek történeti fejlődésével foglalkozik. Megismertet ezek modelljeivel, feltárja struktúrájukat és működési elveiket, bemutatja alapintézményeiket. Közzéteszi az egyetemes jogi kultúra számos nagy jogtörténeti és politikai dokumentumát, és utal kiemelkedő személyiségekre is. Hangsúlyozott szerepet kap anyagában a tradíció – modernizáció kérdésköre, a joghatékonyság, valamint a jog és a hatalom mint kulturális jelenség bemutatása. Az elemzés középpontjában Európa áll, de az összehasonlítás módszerét alkalmazva több kontinens birodalmaira, országaira és tartományaira is tekintettel van. A tantárgynak kiemelt alapozó szerepe van a modern jogászképzésben. Dr. Kajtár István professor emeritus a PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszékének oktatója, az MTA doktora. Monográfiák és több mint száz publikáció szerzője a büntetőjog-történet, a politikatörténet, a modernizáció-történet és a jogi kultúrtörténet tárgyköreiben. Külföldi egyetemek vendégelőadója, tudományos konferenciák szervezője. Dr. Herger Csabáné habilitált egyetemi docens a PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszékének oktatója. Két monográfia és félszáz publikáció szerzője. Tudományos tevékenysége a házassági köteléki és vagyoni jog fejlődésére, valamint az egyházak és a modern állam közötti kapcsolat modelljeire irányul.

Kajtár IstvánHerger Csabáné művei

Megjelenés:2013

 

Akció: 6580Ft-helyett- 5880Ft