Új a boltban
    GYVDEK
Látogatások:
Mai látogatások: 11Összes látogatás: 171163

Római magánjog

JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT|AJÁNLATUNK » Akciós kiadványok|JOGI KÖNYVEK|JOGI KÖNYVEK » Jogterület szerint » Tankönyvek

Ár:5280.00Ft

A tankönyv Benedek Ferenc és az általa létrehozott tudományos műhely didaktikai szemléletének megfelelően a legfontosabb ismeretek átadására törekszik. A mű alapját a Benedek által 1995-ben megjelentetett „Római magánjog. Dologi és kötelmi jog” című munkája képezi. A teljes római magánjogot felölelő tankönyv megírásán Benedek professzor haláláig dolgozott, azt azonban csak tanítványa és tanszéki utóda, Pókecz Kovács Attila fejezhette be. A tankönyv az ókori juristák gyakorlatorientált szemléletének megfelelően mutatja be a római jog intézményeit, és elsősorban a tanulmányaikat kezdő joghallgatókat kívánja bevezetni a ius Romanum varázslatos világába. Ezen túl a mű a mindennapi jogélet szereplői számára is hasznos lehet, köszönhetően a számos európai polgári jogi kódex fundamentumát (így az új magyar Polgári Törvénykönyvét is) képező, a sajátos római jogászi gondolkodás által évszázadokon keresztül csiszolt dogmatikai rendszerének.

Megjelenés:2013

 

Benedek FerencPókecz Kovács Attila művei

5980Ft-helyett-5280Ft